دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق یک شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ (۱۳۹۸/۱۱/۰۶)
Sunday , جانفييه 26 , 2020 (2020/01/26)

Copyright © 1392 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.7 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
اداره راهبری مکاتبات و اسناد
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دهق

 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به دبیرخانه مرکزی :